انواع فال تلفنی تضمینی

فال و فالگیری از زمان های دور مورد توجه مردم در سراسر جهان بوده است. می توان گفت که فال و طالع بینی به معنی نگاهی به درون گذشته، حال، آینده و دست یافتن به بصیرتی است که شما را از برخی اتفاقات مطلع می کند. اتفاقاتی که ممکن است بیفتند و یا اتفاقاتی که باید از رخ دادنشان جلوگیری کرد.

امروزه فال تلفنی و غیرحضوری در بین مردم رواج بسیاری پیدا کرده است و افراد زیادی به دنبال انواع فال تلفنی هستند. هر چند در گذشته فالگیری با شیوه های سنتی و متفاوتی انجام می شد اما در سال های اخیر، روش های جدیدی در این زمینه ابداع شده اند که بر خلاف تصورات عموم، نتایج مطلوبی دارند.

فال تاروت یا قهوه؟

در حقیقت تفاوت بین فال تاروت و قهوه، در ابزار مورد استفاده برای پیشگویی آینده و طالع بینی است. این به آن معنی است که در بحث پیش بینی آینده یک فرد، راه ها و روش های متعددی وجود دارند و از مسیرهای زیادی می توان به شهود رسید. در فال قهوه، ارتباطی بین فردی که قهوه را می نوشد، و اشکالی که در کف فنجان ظاهر می شوند وجود دارد، و از طریق تفسیر تصاویر داخل فنجان به آینده ی او پی می برند.

اما در فال تاروت، ابزار ما برای کشف حقیقت متفاوت است. در این فال ابزار ما تعدادی کارت است. کارت های تاروت به انسان‌ کمک می کنند که وارد دنیای هشیاری و آگاهی شود. در واقع کارت های فال تاروت مانند یک راهنما عمل می کنند و شخص طالع بین، نتیجه، آینده و اتفاقات احتمالی را با توجه به نیروهایی که در آن زمان در محل هستند، بررسی می کند. با فال تاروت می توان تا حدودی از رویدادهای آینده آگاه شد، به میزان این دانش تنها بستگی به مهارت و سابقه ی فالگیر دارد.

خدمات فال تلفنی


مطلب فال تلفنی


فهرست
همین حالا تماس بگیرید